کولینگ  بد

رولرهای گرم 42 متری
کاست 90 متری
RPM-1500. 2,2 KWالکترو موتورهای موتو ژن
GS -70     جنس رو لرها  
GG-35جنس کاست  
GG-35جنس شاسی بالایی کاست (پرده )
GG-35شانه های ریخته ای
SKF NACHI OR FAG بلبرینگها
 C 1050 جنس شفت رولرها              
GS-60جنس بازو های کاست       
14 MM ST-42 جنس شانه ثابت و متحرک   
شفت دو طرفه  حرکت شانه های متحرک
محرک شانه های متحرک با دو دستگاه گیربگس با نسبت 1/ ---- خواهد بود که با دیسک های کلاچ ترمز حرکت خواهد کرد .سسیتم کنترل سرعت شانه ها
الکترو موتور 75 کیلو وات .
رولرهای مرتب کن
رولرهای سرد انتقال دهنده به گیوتن
سیستم زنجیر ترانسفر با حرکت هیدرولیکی با سه دستگاه جک و
الکترو موتور  محرک زنجیر 22 کیلو واتی با گیربکس کتابی روسی
سینی های رولر های سرد با ضخامت 8 میلیمتر
محرک رولرها توسط فولی 4 تایی ریختگی با شماره 19 میلیمتر
الکترو موتور رولرهای سرد 7.5 کیلووات به تعداد