کوره  پیش گرم

 

      به طور کلی اهمیت کوره پیش گرم در نورد را بدین صورت می توان تشریح کرد اگر عملیات شکل دادن نورد در حالت گرم انجام گیرد احتیاج به زمان و انرژی کمتری است. تجربه نشان داده است که تنش کششی فولادهای معمولی در حالت سرد بین 3080 تا 15400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تغییر می کند ولی اگر آن را تادرجه حرارتی که مناسب عملیات نورد است گرم کنیم مقدار تنش کششی آن به 154 الی 461 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد رسید. بنابراین هر چه درجه حرارت شمش که تحت عملیات تغییر شکل قرار می گیرد بیشتر باشد نیروی لازم برای انجام آن عملیات کمتر است از طرف دیگر باید هر فولادی را تا یک درجه حرارت معین گرم کنیم و گرم کردن بیش از حد آن می تواند اثرات نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

 مهمترین فاکتور های قابل بررسی برای کوره پیش گرم عبارتند از 1- میزان مصرف سوخت بر هر تن شمش در حالت شرایط عادی تولید 2- میزان درصد اکسید در حالت تولید عادی

فهرست عوامل دخیل بر پارامترهای بالا به صورت فهرست وار عبارتند از 1-احتراق2-هوای احتراق3-تلفات حرارتی ایزولاسیونی4- تلفات حرارتی از احتراق ناقص5-کنترل اتمسفر کوره

با عنایت بر اینکه شرکت با استفاده از دوره های اموزشی متعدد برای پرسنل و استفاده از تجربیات شرکا خارجی و با استفاده از تجهیزات منعدد اندازه گیری و اتو ماسیون باعث بهبود خروجی های شده است.

 

  • سیستم دپو شمش
  • رولرهای انتقال شمش
  • مجموعه پوشر شمش
  • کوره
  • رکوپراتور
  • اگزوز
  • اتوماسیون
  • سیستم دشارژ کوره
  • رولرها و سیستم خروجی کوره