Notice: Undefined property: stdClass::$title in /home/maknavar/public_html/templates/tz_auto_showroom/sppagebuilder/addons/gallery/site.php on line 35

 چوک

یکی از اجزاء اصلی در انتقال قدرت از یکسوساز به بخش اینورتر، لینک های DC هستند که در کنار تابلوی کنترل، وظیفۀ

تبدیل ولتاژ یکسوساز به جریان را بازی می کنند. این قطعه، نقش مهمی در کنترل و همچنین حفاظت سیستم برقی ایفاء می­نماید. به همین دلیل نیاز به دقت در طراحی و ساخت آن وجود دارد. جلوگیری از افزایش نوسانات جریان، استارت روان دستگاه، حفاظت در مقابل افزایش جریان­های ناگهانی و اتصال کوتاه در سیستم، از وظایف این قطعۀ مغناطیسی است. اصولاً طراحی قطعات مغناطیسی نیازمند تخصص بالا در حوزۀ دانش مغناطیس است که بین شرکت های سازندۀ کوره های القایی تمایز ایجاد می نماید