کویل

در سیستم های الکترونیک صنعتی، خنک سازی یک بخش ضروری می باشد. در کوره های القایی این وظیفه بوسیلۀ آب مهمترین قطعۀ انتقال توان به مذاب، کویل می باشد که در درون بوتۀ ذوب قرار دارد. این قطعۀ حساس استوانه ای شکل، از پروفیل های مسی تشکیل شده است که از درون آن آب عبور می کند. بدلیل تلفات بالای برقی در کویل، طراحی دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که راندمان کلی یک کورۀ القایی وابستگی زیادی به آن دارد و بیشتر تلفات برقی در این قطعه اتفاق می افتد. علاوه بر آن، عدم دقت کافی به جزییات طراحی، می­تواند سبب ایجاد خطراتی برای پرسنل کوره گردد. استفاده از پروفیل مناسب، طراحی ابعاد و تعداد دورها، فرکانس مناسب و .... از موارد لازم در طراحی کویل است.